Det finns flera olika sätt att jobba med prospektering på LinkedIn. Du kanske vill bygga på ditt nätverk med personer från ett visst företag eller med vissa yrkestitlar som HR-chef eller försäljningschef eller andra inriktningar. 

Du kan enkelt utöka ditt nätverk på LinkedIn genom att filtrera via ditt nätverk. En film på 5 minuter som visar hur du du kan filtera ditt nätverk utifrån vilken målgrupp du vill hitta.