Dags att komma igång med försäljningen? Eller vill du mäta din förmåga att kommunicera ditt personliga varumärke? Visste du att du kan mäta ditt Social Selling Index? Linkedin har själva tagit fram SSI (Social Selling Index) som är ett mått på 0–100 baserat på din Linkedin-aktivitet på 4 förmågor:

 • Förmågan att etablera sitt professionella varumärke
 • Bygga och utveckla relationer
 • Förmågan att hitta rätt personer
 • Engagera genom att skapa insikter

Enligt Linkedin ser man ett tydligt samband att säljare med högt Linkedin SSI har större sannolikhet att nå sin säljbudget och har

 • 45% mer säljmöjligheter
 • 51% högre sannolikhet att nå sin säljquota
 • 78% av Social Sellers överträffar de säljare som inte använder sociala medier i säljarbetet

Brytpunkt vid 70+ i SSI så kommer man skapa fler affärsmöjligheter och vara mer trolig att nå sina mål.

Dock är SSI ingen klar indikator på resultat, utan enbart på aktivitet. Att bygga relationer, söka efter nya kontakter och skapa engagemang genom att dela innehåll innebär inte affärer per automatik. Du måste fortfarande ta relationen till en dialog/affärsdiskussion och flytta möjlig affär till stängd affär.

SSI är ett bra sätt att mäta sin aktivitet över över tid till exempel veckovis. Hur individuellt SSI-score ökar per säljare, ger en relevant indikation på både hur hög aktivitet varje säljare har på LinkedIn, samt vilken påverkan de kommer att få på sitt resultat i slutändan.

Genom SSI får du också tydligt se inom vilka områden du behöver bli bättre och hur du gör detta. Om du klickar på rubriken till vänster om staplarna så får du tillgång till tips på hur du förbättrar dig inom detta område.

Mät ditt SSI här: https://www.linkedin.com/sales/ssi

Nedan ser några av de faktorer som påverkar inom varje område:

Förmågan att etablera sitt professionella varumärke

 • Komplett profil med profilfoto och bakgrundsfoto
 • Laddat upp media till profilen
 • Rekommendationer
 • Skapat längre inlägg med följare utifrån dessa.

Förmågan att bygga och utveckla relationer

 • Antal kontakter
 • Antal vp+ kontakter
 • Acceptans-rate för kontaktförfrågningar
 • Förmågan att hitta rätt personer
 • Avancerad sök och sparade sökningar
 • Prospektering på profilvisningar
 • Daglig aktivitet

Engagera genom att skapa insikter

 • Engagemang och interaktioner på egna och andras inlägg
 • Visningar på inlägg
 • Delning på egna inlägg, bloggposter
 • Skickade meddelanden och responsrate på dessa
 • Grupper antal och engagemang
 • Profilvisningar utifrån sök

Varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor, vill veta mer om hur du kan jobba strukturerat med LinkedIn och Social Selling! Jag utbildar även i LinkedIn Sales Navigator.