LinkedIn fortsätter utveckla plattformen och flera nyheter har släppts senaste tiden, här är några av dessa.

Evenemang

Mycket fokus på Evenemang som både finns kopplat till din LinkedInprofil och även till företagssidan.

Eventfunktionen flyttas just nu från att ligga i menyn till vänster till att placeras som ett av alternativen när du skapar ett inlägg. Se bilden nedan.

 

Evenemang på företagssidan flyttas och får en egen flik till vänster, se bilden nedan. 

Även fliken för annonser är flyttad till till samma meny. Här samlas alla annonser som företaget gjort. Ett tips är att titta på andra företags annonser för att lära sig vad som fungerar bra, vilken typ av format de använder sig av osv.

Stories 

LinkedIn Stories rullas ut i Sverige under q4, ska bli spännande att se hur detta kommer att användas!

My Company 

Ny flik på företagssidan som ska uppmuntra till engagemang av företagets medarbetare. Denna funktion kommer att finnas initialt finnas tillgänglig för företag med över 200 medarbetare för att senare släppas för företag med minst 50 anställda. Detta initiativ kommer av att det är så många som jobbar på distans numera och man vill stärka känslan av tillhörighet och gemenskap.

  • Innehåll från medarbetarna lyfts fram
  • Rekommendationer på att skapa kontakt med fler personer på företaget baserat på ort, team och gemensamma kontakter

Nu underlättas det för medarbetarna att att se vad som delas av kollegorna och engagera sig i varandras inlägg

Enligt LinkedIn får företag med engagerade medarbetare på LinkedIn:

  • 8x fler visningar på företagssidan
  • 4x fler följare
  • 7x fler jobbvisningar
  • 4x fler jobbansökning

Nya administratörsfunktioner på företagssidan

I december kommer du som administratör kunna:

  • Kuratera inlägg: De företagsinlägg som medarbetarna delat/publicerat organiskt till deras LinkedInprofil och twitterkonto.
  • Statistik: spåra och skapa rapporter av innehåll som är  publicerat av medarbetarna kopplat till ”kuraterad post”

Fler administratörsroller till företagssidan som ”Kurator” och Analytiker.

Ovan nyheter är hämtade från LinkedIn Marketing Solutions blogg.