Jag ingår i en grupp på 10 LinkedInexperter utsedda av LinkedIn. Vi träffas några gånger per år på LinkedIn Nordics kontor i Stockholm, här är senaste nytt från mötet 23 oktober.

LinkedIns Grupper
Som många av er säkert har märk så har det skett många förändringar senaste året med LinkedIn och funktionaliteten. Det som bl a pågår just nu är att man bygger om LinkedIns grupper. Grundfunktionaliteten är nu integrerad i desktopversionen och i apparna. Vi kommer att se uppdateringar (äntligen!) från grupperna i nyhetsflödet på LinkedIn. Massor med fler funktioner under utveckling för att öka engagemanget i grupperna. Ex.vis att dela dokument, live video, analytics, calender, möjlighet att tagga@, följa konversationer, byta språk, webinars, offline events. Du kan läsa mer här och även ta del av en checklista för dig som vill starta en grupp. LinkedIns grupper – nyheter

LinkedIn Talent Insights
Vi fick också mycket intressant information om LinkedIn Talent Insights av Jessica Hedlund som är Nordic Relationschip Manager på LinkedIn Talent Solutions. Talent Insight är ett databaserat beslutsstöd för att förutspå framtida förändringar genom insikter och data. För att fatta strategiska beslut för hur arbeta framåt kring rekrytering, utbildningsbehov eller om man har planer/behov att starta ett nytt kontor, var finns talangerna? Vad har vi för kompetens idag, vad behövs om 5 år? Hur ser GAPet ut osv.
För dig som vill veta mer, 1,5 minuts video här Video om LinkedIn Talent Insights och mer utförligt här: Talent Insights

Ser fram emot dina kommentarer, frågor och synpunkter!